Som menighedsråd skaber I det kirkelige udtryk i jeres sognekirke. Det viser sig hos de præster, I ansætter og i hvordan kirkekaffen serveres – samt alt derimellem. Der er derfor ingen grund til, at I ikke skal sætte jeres aftryk på selve gudstjenesten. Som menighedsråd kan I i samvirke med præsten beslutte, hvordan gudstjenesten hos jer skal forløbe. 

Øvelse: Hørte historier – fortalte historier

Del jer op 2 og 2 og brug 10 min. – dvs. 5 min. til hver – på at fortælle hinanden om den bedste gudstjenesteoplevelse I har haft. Når de 10 min. er gået, går I sammen 2+2 og genfortæller overfor de 2 ”nye” den andens historie som I lige har hørt, således at alle 4 oplever, både at fortælle (1. del 1+1) og høre (2. del 2+2) sin egen historie. Det tager ca. 20-30 min. Bagefter samles hele gruppen og deler meget kort hovedtrækkene i de delte erfaringer. Læg mærke til mangfoldigheden – og glæd jer over den.

Men bid også mærke i den.

Denne mangfoldighed afslører, at der ikke er et enkelt svar på spørgsmålet: ”Hvad er en god gudstjeneste?” For at skabe et fællesskab omkring gudstjenesten kræves det, at vi som dele af en gudstjenestefejrende menighed bliver synlige for hinanden. At vi kender hinanden og taler sammen, for på den måde at kunne glæde os over ting i gudstjenesten, som måske ikke lige er vores egne favoritter, men som vi kan rumme med et smil, fordi vi ved, hvor meget de betyder for dem, vi går i kirke med.

Taler vi aldrig sammen, så kan vi jo af gode grunde kun forholde os til, hvorvidt gudstjenesten glæder os, men ikke om den glæder andre.

Øvelse: Fem ord

Skriv nedenstående ord op på en tavle eller tag en kopi og del den rundt. Medbring to små post-it blokke i forskellige farver og del fem sedler af hver farve rundt til hver deltager. Bed så alle om at skrive de fem ord (et ord på hver seddel) i den ene farve, som bedst udtrykker noget de sætter pris på og som de oplever i gudstjenesten. Derefter skal alle skrive ord som dækker noget de længes efter, men IKKE oplever i gudstjenesten på sedlerne i den anden farve.

Bagefter sættes sedlerne op på en tavle eller væg, således at sedlerne med oplevelser og glæde i gudstjenesten placeres til den ene side og sedlerne med det man ikke oplever i gudstjenesten og længes efter, placeres til den anden side.

Derefter holder man en kort pause.

I denne pause går en person op og samler de sedler af samme farve, hvorpå der står det samme ord i små grupper på væggen, således at det bliver nemmere at overskue hvilke ord, som går igen (hvis sådanne forekommer). Dette gør det også nemmere at se, hvorvidt samme ord optræder i begge farver. Altså om det den ene finder i gudstjenesten, er det andre forgæves længes efter.

Efter pausen går alle rundt og læser sedler et stykke tid og danner sig et indtryk af, hvad det er for et samlet billede dette giver.

 

Ord til øvelse

Ord til øvelse: delagtighed, sårbarhed, tvivl, tilgivelse, selverkendelse, omtanke, refleksion, synd, nysgerrighed, frihed, vrede, gudsmøde, undervisning, tillid, smerte, ensomhed, lovsang, fortvivlelse, humor, inspiration, sorg, hengivenhed, fællesskab, lyst, anonymitet, tryghed, frustration, inderlighed, trøst, minder, kærlighed, overgivelse, selvtillid, had, tro.

Ordene står i tilfældig rækkefølge.

Øvelserne er fra Christina Rygaards hæfte: ”Kirke for flere. Arbejdshæfte om Folkekirkens højmesse/søndagsgudstjeneste”. Hæftet kan ikke længere købes. Øvelserne gengives med forfatterens tilladelse.

Præst Tine Illum og organist Søren Andresen har udgivet "Gudstjeneste fra grunden", der er et samtale- og samarbejdsværktøj til menigheder, der ønsker at arbejde med gudstjenesteliv. De har brugt det over hele landet til undervisning af organister, præster og menigheder.

De ser for sig – og håber på – at det også vil kunne gøre det let fremover at arbejde med det lokale gudstjenesteliv i lyset af de ændringer i tilgangen til autorisation, som øjnes i horisonten.