Hvilken mening er der med lidelse? Sådan står der på det spillekort, som Vibeke Østergaard Steenfeldt trækker ud af bunken. Hun er formand for menighedsrådet i Syv Sogn, Viby Sjælland, og er ved at demonstrere, hvordan menighedsrådet bruger samtaler om tro i arbejdet.

– For mig er det vigtigt, at vi i menighedsrådet ikke kun forvalter mursten. Det er mere nærliggende, hvad vi vil med kirkens liv og vækst, og derfor har jeg været med til at sætte tro på dagsordenen, siger Vibeke Østergaard Steenfeldt.

Ideen opstod i sensommeren 2016. Her var hun sammen med sognepræst Morten Kastrup på et kursus i “Kirke på vej”, der er et flerårigt projekt i Roskilde Stift. – På kurset fik vi nogle redskaber til at lære at tale mere åbent om det at tro.

Morten og jeg så på hinanden og blev enige om at tage ideen med hjem til menighedsrådet, siger hun. Forud for hvert menighedsrådsmøde er der fællesspisning. Det er her, der er afsat tid til at tale om tro ud fra et givent emne, der kan v.re defineret ud fra et spørgsmål p. et af spillekortene.

– Jeg har oplevet, at når folk først begynder at tale, så ændrer det karakter fra administration til det mere personlige og spørgsmålet om, hvorfor vi egentlig er her. Og hvad betyder det med kirken og troen, siger Morten Kastrup og fortsætter:

– Jeg har oplevet, at samtalerne gør en forskel. De får folk til at reflektere over, hvorfor de er gået ind i menighedsrådet, og hvorfor det er vigtigt med kirken. Samtidig er det samtaler, der vokser i et samarbejde, og dermed er det helt i Grundtvigs ånd med kirken som et fællesskab for troende. Jeg oplever en sand glæde blandt rådets medlemmer, når vi taler om troen. Ja, det er, som om Helligånden kommer forbi.

Presset på blufærdighed

Vibeke Østergaard Steenfeldt trækker et nyt kort. Det er jokeren. »Hvilket spørgsmål ville du ønske, du fik?« står der.

– Da vi begyndte med trossamtalerne, vidste vi, at vi kunne ramme folks blufærdighed. Derfor fjernede vi de mest krasbørstige spørgsmål fra kortbunken, så det blev lidt mere spiseligt for alle, siger hun.

Ud over spillekortene har menighedsrådet nogle terninger med andre spørgsmål og en stak billedkort, der giver mulighed for en bred fortolkning.

– Kortene og terningerne er gode til at sætte gang i en samtale. Det er ikke alle, der er parate til at sætte ord p. deres tro, men så kan de lytte til de andre. Det er der stor inspiration i, siger Vibeke Østergaard Steenfeldt og fortsætter:

– Jeg lytter selv meget til de andre, bliver inspireret og bliver også klogere. For i rådet er vi forskellige, og det tager jeg med mig. Derfor vil jeg også have flere samtaler om tro, og jeg har en fornemmelse af, at det vil rådets medlemmer også.

Det er Morten Kastrup enig i: – Det handler om at finde en ramme for samtalerne, så folk føler sig trygge. Men der har været en tørst efter at tale om tro i menighedsrådet, og derfor vil jeg meget gerne være med til at udvikle det, vi allerede har sat i gang, siger han