Når vi samtaler om tro og kristendom sker det bedst, hvis vi møder hinanden med nysgerrighed, interesse og lydhørhed. Med de forskellige øvelser på denne inspirationshjemmeside, skal man ikke nå til enighed. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Hele øvelsen ligger i at sætte ord på troen.

Landsforeningen står bag

Det er Landsforeningen af Menighedsråd, der står bag hjemmesiden talomtro.dk. Ambitionen er at give samtalen om tro i menighedsrådene et skub og nedbryde barriererne for at tale om tro og kristendom.

Det betyder ikke at samtalen er nem. Tværtimod. I vil opleve, at der er mange ting, der kan stå i vejen for samtalen.

GUIDE: Sådan taler I om tro

Nogle er måske blufærdige eller føler, at ord ikke rækker til at tale om så komplekst et emne. Der er måske også nogle, som er bekymrede for ikke at være fagligt gode nok til at være med i samtalen – og hellere vil overlade samtalen til præsten eller andre fagpersoner. Andre er måske mere bange for at støde dem, man samtaler med. Det kan være dybt personligt at tale om tro – og derfor kan det også være rigtigt svært.

Øvelse gør mester

Øvelserne fra inspirationshjemmesiden giver støtte til at skabe en samtale, hvor man ikke skal overbevise hinanden, nå en fælles konklusion eller forsvare sine synspunkter. Sammen kan man gøre hinanden stærkere ved at give plads til samtalen, refleksionerne og den fælles udforskning af tro og kristendom.

Fortællinger kan gøres levende og skabe en følelse af samhørighed. Og give inspiration til at sætte sig mål. Men først og fremmest liv. Et smil, et grin, en tåre Peter A.G.

Hvorfor skal vi samtale om tro og kristendom? Taget skal udskiftes, vi skal ansætte en ny kirke- og kulturmedarbejder og vi bruger rigeligt tid på at lave kaffe til de, i øvrigt mange, mennesker, der kommer til vores arrangementer. Der er simpelthen ikke tid til at sidde og snakke om tro. Vi bliver alligevel aldrig enige og derudover er præsten meget bedre til at tage de snakke, kunne man måske tænke.

Sæt tid af til samtalen

Som menighedsrådsmedlem har man nok at se til. Tiden kan hurtigt gå med fx at løse de mere administrative gøremål, for dem er der rigeligt af. Alligevel vil Landsforeningen af Menighedsråd gennem denne inspirationshjemmeside opfordre til at sætte tid af til samtalen. Samtalerne er, kort sagt, vigtige, fordi de giver sprog og færdigheder til at samtale indholdsmæssigt om tro og kristendom ligeværdigt med præsten og andre fagpersoner. De er ligeså vigtige som de administrative gøremål – selv hvis taget er ved at falde ned om ørerne. Samtaler holder kristendommen i live og bidrager til kirkens liv og vækst.

Ved at gøre hinanden rutinerede i at tale om tro og kristendom kan det blive nemmere at varetage de kirkelige anliggender og gøre det tydeligere, hvad kirken er for et sted. Det vil også give menigheden værdi at møde et menighedsråd, der kan samtale om tro på en meningsfuld måde.