På et menighedsrådsmøde og i samvirke med præsten, kan I beslutte at holde prædikenværksteder. Til et prædikenværksted mødes alle interesserede med præsten fx på en hverdagsaften og drøfter søndagens tekst.

I kan tale om budskabet i teksten, og hvordan den giver mening i jeres liv. I kan vende, hvad der taler til jer i teksten og hvad der ikke giver mening for jer. I kan også komme med bud på, hvad I ville sige, hvis det var jer, der skulle prædike.

Til et prædikenværksted forventes det ikke at deltagerne er forberedt på teksten hjemmefra. Prædikenværkstedet er en mulighed for at tale frit om teksten.

Prædikenværkstedet vil normalt vare 1 time.

Et prædikenværksted kan også finde sted over sociale medier, hvor søndagens tekst deles og drøftes gennem for eksempel en gruppe på Facebook.