I en samtale om tro skal der være plads til refleksion. Der er ingen rigtige og forkerte holdninger, og man behøver heller ikke at gå i dybden med egne personlige holdninger. Øvelsen er til for at få samtalen i gang og få tungerne på gled. Den giver plads til at øve sig i, hvordan man kan snakke sammen om tro, uden at blufærdighed eller usikkerhed står i vejen.

Den fortabte søn

En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem.

Find hele teksten på Bibelselskabets hjemmeside: www.bibelselskabet.dk.

1 Start uret

Sæt 1/2-1 time af under et menighedsrådsmøde til at have en samtale om tro og kristendom med udgangspunkt i teksten om den fortabte søn (se boks).

2 Vælg en ordstyrer

Ordstyrerens rolle er at sørge for, at alle får taletid. Ordstyreren kan også være med til at sikre, at I får plads til refleksion, ved at styre tiden og undgå, at I kommer ud i lange diskussioner om forskellige holdninger.

3 Læs op

Start med at læse teksten sammen. Lad evt. en person læse teksten op

4 Fortæl igen

Genfortæl historien en ad gangen, hver gang med et forskelligt perspektiv fra historien, fx:

  • Fortæl historien, som den ville lyde, hvis den blev fortalt af faderen.
  • Fortæl historien, som den ville lyde, hvis den blev fortalt af den yngste søn.
  • Fortæl historien, som den ville lyde, hvis den blev fortalt af karlene eller tjenerne på gården.
  • Fortæl historien, som den ville lyde, hvis den blev fortalt af festdeltagerne.

5 Evaluér

Når I er færdige med genfortællingerne (eller løbet tør for tid), kan I kort tale sammen om, hvad I fik med jer:

  • Var det svært at svare på spørgsmålene?
  • Fik I nogen nye overvejelser om teksten?
  • Sagde andre noget, som I blev inspireret af?
  • Vil I gentage øvelsen til et andet møde med en anden tekst?