Det er historien om det ene ord, der tog det andet. Sådan er det med Landsforeningens nye initiativ, ”Tal om tro”, som nu er lanceret. Formålet er at få menighedsrådene til på interne møder at sætte trosspørgsmål på dagsordenen.

2017.06.16 Bestyrelsen13409.jpg
Bodil Therkelsen er formand for Landsforeningens liv og vækst-udvalg

– Initiativet går helt tilbage til 2010, og siden er det blevet drøftet på både midtvejsmøder og formandsmøder. Nu er tiden så kommet til at føre det ud i livet, for vi har længe følt, at vi har fat i det rigtige. Vi vil gerne have, at det igen skal blive naturligt at tale om tro. For årtier siden havde vi en mere naturlig tilgang til at tale om for eksempel skyld og skam og synd og tilgivelse, og det er det, vi nu vil bringe med ind i menighedsrådet, siger Bodil Therkelsen, der som formand for Landsforeningens Liv og vækst-udvalg står i spidsen for initiativet.

– Det er vigtigt, at vi får sat samtalen i gang. Vores arbejde i menighedsrådene er båret af en tro, og det er det, vi skriver under på som rådsmedlemmer. Grundlaget er evangeliet, og derfor skal vi også turde tale om det i menighedsrådet, siger Bodil Therkelsen.

Hun pointerer, at initiativet aldrig må blive et Oxfordmøde, hvor det handler om at bekende sine synder. I stedet kan man bruge forskellige teknikker som udgangspunkt for samtalerne.

– Det kan ske ved brug af salmer, bønner, billeder og tekster. Jeg ser mange muligheder. Fadervor er en god ting at gå ud fra, for den har vi alle et vist kendskab til. Og så kan jeg kun opfordre til at lytte til, hvad præsten siger i prædikenen, for så bliver vi klogere, siger Bodil Therkelsen og fortsætter:

– Med dette initiativ opruster vi i Landsforeningen vores egne medlemmer, som så kan sætte noget i gang i sognene på længere sigt.