Samtalesaloner bruges i flere sognekirker som en arrangement menigheden inviteres til.

De øvelser, der vises her på siden, stammer fra Samfundslaboratoriet Borgerlyst, som har udviklet de moderne samtalesaloner. På deres hjemmeside kan man hente en guide til alle øvelserne og til planlægning af en samtalesalon. Guiden er meget grundig. Den kommer godt omkring de enkelte øvelser og hvordan man bygger et program op. Den kommer også med væsentlige anbefalinger, f.eks. om, hvordan man er en god vært og hvordan invitationen til samtalesalonen kan se ud. Find guiden på: http://samtalesaloner.dk/

Her på siden kan I hente nogle filer med forskellige spørgsmål, som I kan bruge til jeres samtalesalon. Dem er I velkomne til at bruge men I kan også vælge at skrive jeres egne.

Samtalesalon – i menighedsrådet

Inspireret af guiden fra Samfundslaboratoriet Borgerlyst vises der her nogle forslag til, hvordan I kan bruge elementer fra samtalesalonerne. Hvis I vil bruge ideen bag samtalesaloner til jeres menighedsrådsmøder, kan I gøre brug af en samtalekvadrille. Det er en øvelse, hvor deltagerne taler med tre forskellige samtalepartnere om tre forskellige spørgsmål. En samtalekvadrille tager ca. 30 minutter i alt.

Sådan laver I en samtalekvadrille:

 • Stil eller sæt jer 2 og 2 over for hinanden. Er I et ulige antal vil der være en gruppe med 3 samtalepartnere.
 • Start med det første spørgsmål fra samtalekvadrillen. (Se de samtalemenuer, der kan hentes her på siden)
 • Hver samtale må tage 10 min. Hav på forhånd udpeget en fra menighedsrådet, der holder øje med tiden og eventuelt sætter en alarm.
 • Når tiden er gået, takker I for samtalen.
 • I finder herefter hver især en ny samtalepartner.
 • Tal om det næste spørgsmål.
 • Efter 10 minutter afslutter I og takker hinanden for samtalen.
 • I finder igen en ny samtalepartner.
 • I drøfter det tredje og sidste spørgsmål i samtalekvadrillen.
 • Efter 10 minutter afsluttes samtalen og I takker hinanden for samtalen.
 • Samtalekvadrillen er nu afsluttet.

Samtalekvadrillen er en opvarmningsøvelse. 10 minutter er ikke lang tid til en samtale og det er meningen, at det går lidt stærkt. Formålet med samtalekvadrillen er at få varmet samtalen op – ikke at finde nogen svar eller løsninger.

Vil I gerne dybere ned i samtalen, kan I planlægge, at der til et eller flere menighedsrådsmøder sættes yderligere 30 minutter eller 1 time af til en snak om 1-2 spørgsmål fra en af de samtalemenuer, I finder her på siden. I kan godt snakke om spørgsmålet i plenum. Øvelsen fungerer dog bedre, hvis man taler sammen 2 og 2.

Sådan laver I en samtalesalon til et menighedsrådsmøde:

 • Sæt 1 – 1,5 time af.
 • Start med samtalekvadrillen. Se forrige guide.
 • Efter samtalekvadrillen står eller sætter I jer 2 og 2 med en ny samtalepartner.
 • I indleder samtalen ved at vælge 1 spørgsmål fra en samtalemenu som I drøfter.
 • I har 30 minutter til at tale sammen. Hav på forhånd udpeget en fra menighedsrådet, der holder øje med tiden og eventuelt sætter en alarm.
 • Efter 30 minutter afslutter I samtalen og takker jeres samtalepartner.
 • I kan nu gentage øvelsen med en ny samtalepartner, hvor I vælger et nyt spørgsmål fra samtalemenuen og samtaler igen i 30 minutter. I kan dog også vælge at afslutte samtalesalonen af hensyn til tiden.

Samtalesalon – med flere parter

I kan bruge de samme øvelser til et møde i Distriktsforeningen eller i andre sammenhænge, hvor flere menighedsråd mødes. I sådan et tilfælde vil det være muligt at udvide samtalesalonen, så det varer 2 timer.

Med flere deltagere er det nødvendigt, at arrangementet styres af en eller flere ”værter”. Værternes opgave er at byde velkommen, præsentere programmet, instruere deltagerne, holde øje med tiden og hjælpe til, hvis der er nogen, der mangler en samtalepartner eller ikke kan få gang i samtalen.

Planlægning af en samtalesalon

Her er et forslag til, hvordan I kan arrangere en samtalesalon:

Planlægning af samtalesalonen:

 • Beslut jer for et emne for samtalesalonen. I skal herunder vælge en samtalemenu her fra siden eller selv skrive en samtalemenu (se nederst på siden).
 • Planlæg hvordan arrangementet forløber. Overvej spørgsmål som: Hvilke øvelser vil I bruge? Hvilket lokale skal samtalesalonen holdes i? Vil I gerne have at folk kan sidde ned, eller skal de gå rundt?
 • Beslut hvem der er vært.

Kort inden samtalesalonens start:

 • Gør lokalet klar. Læg printede samtalemenuer og evt. andet materiale klar.

 Når deltagerne ankommer:

 • I kan vælge at gøre brug af en rullende start:
 • Sæt folk sammen 2 og 2. Giv dem hver en ”samtalebrik”, som indeholder et spørgsmål eller stikord, der kan sætte gang i samtalen (Eksempler findes i menuerne, der kan hentes her på siden). Forsøg så vidt muligt at sørge for, at de folk I sætter sammen ikke kender hinanden i forvejen.

Start:

 • 10 minutter efter det planlagte starttidspunkt byder værten velkommen. Værten må gerne dele en personlig historie om emnet eller en beskrivelse af, hvorfor netop dette emne er valgt. Værten kan kort ridse op, hvad der skal ske over de næste timers tid.
 • Værten kan minde deltagerne om, at formålet ikke er at finde nogle svar eller løsninger. Formålet med samtalesalonen er slet og ret samtalen.

Opvarmningsøvelse:

En god opvarmningsøvelse er en samtalekvadrille:

 • Værten kan blande deltagerne. I kan samle deltagerne i grupper/klynger, ved at bede folk stille sig i et bestemt sted i lokalet baseret på om de er født i lige eller ulige år, deres øjenfarve, om de bor i et lige eller ulige husnummer eller lignende. I skal minimum have 2 klynger med 4 deltagere i hver, men I kan lave flere klynger, hvis der er mange deltagere.
 • Bed deltagerne finde en samtalepartner i klyngen, gerne en de ikke kender, og starte en samtale om det første spørgsmål i samtalekvadrillen. Som vært skal I holde øje med, om alle får en partner.
 • Efter 7 minutter beder I deltagerne afslutte samtalen og takke deres samtalepartner.
 • I beder nu deltagerne finde en ny samtalepartner i klyngen. Sammen skal de tale om det næste spørgsmål i samtalekvadrillen.
 • Efter 7 minutter beder I deltagerne afslutte samtalen og takke deres samtalepartner.
 • I beder nu deltagerne finde en ny samtalepartner i klyngen. Sammen skal de tale om det tredje og sidste spørgsmål i samtalekvadrillen.
 • Efter 7 minutter beder I deltagerne afslutte samtalen og takke deres samtalepartner.

De dybe samtaler:

Efter samtalekvadrillen er det tid til at dykke dybere ned i samtalen:

 • Deltagerne skal nu tale med en anden i lokalet, de ikke har talt med før. I kan enten bede folk om at finde en ny samtalepartner, eller selv blande deltagerne. Ligesom ved samtalekvadrillen kan I lave klynger, hvor I beder deltagerne finde en ny samtalepartner blandt de andre i klyngen.
 • Efter at alle har fundet en ny samtalepartner, får deltagerne 30 minutter til at tale sammen. De kan frit vælge et spørgsmål til at indlede samtalen fra samtalemenuen. Værten kan efter lidt tid gå rundt og se, om samtalen flyder. Hvis der er nogle samtalepartnere, der ikke virker til at få samtalen i gang, kan værten gå hen og tale med dem. Måske tænker de bare over spørgsmålet. Hvis det ikke virker som om samtalen kan komme i gang, kan værten selv indlede med at fortælle om sine tanker bag spørgsmålet. Derved kan værten sætte samtalen i gang.
 • Efter 30 minutter beder I deltagerne om at afslutte samtalen og takke deres samtalepartner for samtalen.
 • I kan nu vælge at blande deltagerne i nogle nye klynger og bede dem om at finde en ny samtalepartner, de ikke allerede har talt med.
 • Deltagerne får igen 30 minutter til at tale sammen. De kan frit vælge et spørgsmål til at indlede samtalen fra samtalemenuen. Værten kan efter lidt tid gå rundt og se, om samtalen flyder.
 • Efter 30 minutter beder I deltagerne om at afslutte samtalen og takke deres samtalepartner for samtalen.

Afslutning:

 • Værten takker for deltagelsen.

 Gode råd

 • Når I inviterer deltagerne til en samtalesalon er det nødvendigt, at I forholder jer til, om samtalesalonen skal omhandle tro og kristendom eller bredere, eksistentielle emner.
 • Overvej om der skal være forplejning og om deltagerne skal tilmelde sig. Idémagerne bag samtalesaloner i Samfundslaboratoriet Borgerlyst fraråder det, fordi de mener, at samtalesalonerne kan være en berigende oplevelse uanset om der møder 6 eller 60 personer op. Ved at bestille forplejning og lignende kan arrangement virke som en fiasko, hvis der er for få, der møder op – selv hvis de få personer får nogle fantastiske snakke. Nogle sognekirker har dog vægtet hyggen, når de har afholdt samtalesaloner og stiller an med tapas og rødvin mod tilmelding og deltagerbetaling.

Samtalemenuer

Hent en samtalemenu nedenfor:

Spilleregler

Hos Samfundslaboratoriet Bogerlysts samtalesaloner har de følgende spilleregler:

Ingen forstyrrende mobiltelefoner, passive tilhører, ophøjede eksperter, stjerner, kværulanter, observerende journalister, kedelige foredrag eller langtrukne spørgerunder. De søger åbne, nærværende samtalepartnere, der er oprigtigt nysgerrige efter at høre, hvad hinanden har på hjerte. (”Samtalesaloner” af Andreas Lloyd og Nadja Pass)