Landsforeningen af Menighedsråd og Silkeborg Højskole inviterer i fællesskab til et spændende højskolekursus med samtale om kirke og kristendom.

I løbet af højskolekurset tager vi fat i det, der er kirkens og kristendommens indhold. Vi inviterer en fremtidsforsker, en salmedigter, en højskolelærer, en journalist og en biskop ind for at tage livtag med tro, kirke og kultur i dagens Danmark. Vi tager emner op som folkekirkens fremtid, sorg og diagnose, kirken i byen, kunst i kirken og hvorfor vi døber. Vi inviterer til et liturgisk værksted, samtale om tro samt skumringsgudstjeneste på Silkeborg Bad og i Silkeborg Kirke.

 

Om kurset

Titel: Kirkens liv og vækst

Tid: 31.10. - 4.11. 2018

Tilmelding og fuldt program:
Klik her