Der findes masser af litteratur, der anviser konkrete metoder og tilbyder refleksioner i forhold til samtalen om tro og kristendom. Her finder du et udpluk.

SamtaleRum - Eksistenssamtaler for voksne i folkekirken

Camilla Funck og Karen Ringsmose. 

116 sider. Udgivet i 2018. Forlaget Eksistensen.

”Samtalerum” er et forsøg på at adressere den stigende interesse for og måske endda længsel efter den gode samtale om eksistentielle spørgsmål.

En god samtale kræver tid og nærvær og foregår ikke via sociale medier. Bogen rummer både en teoretisk indføring og en praktisk anvisning på og redskaber til afholdelsen af eksistenssamtaler i folkekirken, med særligt fokus på mødet med den kirkefremmede. 

Læs anmeldelse her.

Laboratorium – sprog for tro. Sådan skaber du rum for samtaler om tro og eksistens i udvalg.

Jeanne Dalgaard et al. Aros Underviser. 2013.

Bogen er en vejledning i at igangsætte en åben samtale om tro. Den har praktiske anvisninger på rammer og forudsætninger, og i bogen er flere forslag til øvelser og samtaleoplæg. 

Tro i mødet

Et samlet materiale, der består af en vejlederbog og to hæfteserier. Materialet er tiltænkt dåbsundervisning, men kan også bruges som inspiration til samtale om tro og kristendom i inddragelsen af nye grupper i sognet i forbindelse med almindelig kristendomsoplæring. Materialet består af: 

Vejlederbogen - indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund

Bogen falder i to dele – en teoretisk del og en praktisk vejledning i brug af materialets deltagerhæfter.

Kristus-vejen

En samling af ni tematiske deltagerhæfter, som henvender sig til mennesker med trosbagage fra islam.

Kristen Spiritualitet

En samling af ni tematiske deltagerhæfter, som henvender sig til mennesker med nyåndelig/østlig inspireret trosbagage.

Hvordan kan kirken møde nutidens udbredte spirituelle søgen, så mennesker føler sig rummet, taget alvorligt og samtidig erfarer et stærkt centrum i Kristus? Hvordan kan kirken møde de muslimer, som føler sig tiltrukket af troen på Jesus Kristus? Hvordan fremstår vi som autentiske trosvidner uden at blive belærende, forklarende og bedrevidende? Hvad stiller vi op med den trosbagage og de troserfaringer, som mennesker medbringer, når indføring i kristentro foregår i disse mødefelter?

Det er nogle af de spørgsmål, som materialet ’Tro i mødet’ belyser både praktisk, teologisk og pædagogisk.

Materialet er udarbejdet af Stiftssamarbejdet ”Folkekirke og Religionsmøde” i samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center (nu FUV).

Redaktørerne er Kåre Schelde Christiansen, Jette Dahl og Mogens S. Mogensen. Materialet er udgivet i 2010 på Unitas (nu Eksistensen) og kan købes via almindelige boghandlere. 

Læs anmelder og mere her: https://religionsmoede.dk/tro-i-moedet

Hvis ikke Herren bygger huset…

Breve til menighedsrådsmedlemmer om menighedsopbygning af Christian Möller. Unitas forlag (nu Eksistensen) 2004.

Christian Möller skriver i sin ledning til menighedsrådsmedlemmet som læser: ”… En menighed lever af tilliden til de skjulte kræfter, men hvilken Guds Riges selvvoksende sæd vil komme til udfoldelse. Denne tillid præger de følgende breve, som I alene eller allerhelst som indledning til et møde kan læse og overveje sammen. Det er mit håb, at jeres møder derved ikke bliver længere men snarere kortere og især mere berigende. Skulle det ske, at mine spørgsmål og forslag i slutningen af hvert brev snarere hindrer en god samtale, så kan I roligt springe dem over til fordel for en snak om jeres egne ideer eller spørgsmål”

På Eksistensens hjemmeside, hvor bogen præsenteres, står: ”Det er noget utraditionelt med en bog om menighedsopbygning i folkekirken. For menighederne er der jo qua sognegrænserne, og hver kirke har forskellige aktiviteter at tilbyde til menigheden, efter hvilket behov der findes i sognet. Men Christian Möller vil noget andet med sin bog;
Han vil udfordre menighedsrådsmedlemmerne til at tænke med på, hvordan menigheden kan blive et fællesskab om Kristus.

"Hvad vil det så sige at lave "menighedsopbygning"? Skal der nu tages endnu mere fat? Skal der holdes endnu længere møder, bygges endnu mere, prædikes endnu mere, skaffes endnu flere medarbejdere?" Svaret er nej. Det er ikke flere aktiviteter, der er behov for, men et fokus på, hvad Gud har at give til menigheden. Hvordan får man som menighedsråd fokus på mulighederne i stedet for problemerne? Hvordan kan man holde fokus på det vigtige i menighedsrådet? 15 breve fra forfatteren til menighedsrådene til studie og debat”. Bogen kan købes hos Eksistensen.

Hvad mener I?

Oplæg til samtaler om menighedens liv og vækst. Hæfte fra 2012.

Hæftet er skrevet af Steen Skovsgaard, tidligere biskop i Lolland-Falsters Stift, på opfordring af flere menighedsrådsformænd i stiftet, som savnede inspiration til drøftelser af tros- og kirkeliv. Det er delt ind i forskellige emner, blandt andet kirkens kommunikation, fællesskab og prædikenen. Emnerne er tænkt som punkter til drøftelse på menighedsrådsmøder. Kan downloades gratis på:

http://sakskobing-sogn.dk/wp-content/uploads/2013/01/Bog_steen_skovsgaard.pdf

Lad os tale om det

En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv. Af Gudmund Rask Pedersen. Unitas, 2015

Bogen er et studiemateriale, der i ti kapitler tager læseren med rundt i litteraturens, Bibelens, salmernes og kristendommens verden. Hvert kapitel følges op af en række spørgsmål til samtale og eftertanke.

Bogen kan købes hos Eksistensen. 

Noget om den kristne tro

En lang række danske kirker er gået sammen om at præsentere Noget om den kristne tro.

Med udgangspunkt i Fadervor inviteres læseren på en rejse, hvor kristendommens kerne præsenteres.

Noget om den kristne tro handler om det, som er fælles for kirker som Folkekirken, Den Katolske Kirke og en lang række frikirker.

Udarbejdet af Danske Kirkers Råd, udgivet af Bibelselskabets Forlag, hvor den også kan købes.

Menneskelig gudstjeneste – om gudstjeneste som relation og ritual.

Af Martin Modéus. Forlaget ALFA. 2007.

Martin Modéus søger med sin bog at give bud på, hvordan vi kan være mennesker i gudstjenesten og hvordan gudstjenesten kan gøres menneskelig. Bogen centrerer sig om 3 væsentlige spørgsmål: Hvad er en gudstjeneste? Hvem er det ”vi”, som fejrer gudstjeneste? Hvorledes fungerer en gudstjeneste? Bogen kommer omkring, hvordan man kan få blik for gudstjenesten og ritualet, samt hvordan man kan bygge en gudstjeneste. Bogen er ikke skrevet som en praktisk guide, da den snarere søger at sætte gudstjenesten i perspektiv. Den er derfor særligt velegnet til de, som gerne vil have en større forståelse for ritualer, ritualers funktion samt hvordan opbygningen af gudstjenesten og involveringen af lægfolk former oplevelsen for menigheden.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i svensk kirkeliv, men i den danske udgave giver Anita Hansen Engdahl sine bud på, hvordan bogens indhold kan bruges i en dansk kontekst.