Lytte til ordet og til hinanden

Et samtaleværktøj, udviklet af Kirkefondet i forbindelse med lokal kirkeudvikling, der tager udgangspunkt i bibeltekster.

Forslag til bibeltekster:

  • Fadervor - Matthæusevangeliet, kapitel 6, vers 9-13,
  • Brylluppet i Kana - Johannesevangeliet 2,1-11.
  • Missionsbefalingen - Matthæusevangeliet, kapitel 28, vers 16-20
  • Længslen efter at være hjemme hos Herren. Andet Korinterbrev, kapitel 5,1-10
  • Den fortabte søn (Lukas 15.11-32)
  • En af den næstkommende søndags bibeltekster (kan findes på Bibelselskabets hjemmeside)

Samtaleark fra ”Kirke hos os”

Samtale om kirken, Samtale om Gudstjenesten, Samtale om diakoni. 

Hent samtalearket fra projektet "Mere kirke for pengene" her.

BirgitteStoklundLarsen1.jpg
Foto: Bo Nygaard Larsen

Faldet i foreningsfælden?

Birgitte Stoklund Larsen, Bibelselskabets generalsekretær, advarer mod at falde i foreningensfælden og kun se menighedsrådsarbejdet som administration.

Læs hele historien her

Bibellæseplan

Bibellæseplanen er en kalender med udvalgte skriftsteder til hver dag i året. Læseplanen har til hensigt at åbne og udbrede Bibelens tekster.

Bibellæseplanen kan bruges af alle og enhver og også læses i fælleskab fx i forbindelse med menighedsrådsmøder. Bibellæsning kan sætte tanker i gang og på plads. Og det kan være en kilde og inspiration til samtale om tro og kristendom.

Bibellæseplanen hjælper med at sætte læsningen i system og kan downloades eller bestilles gratis hos Bibelselskabet. Fås også som gratis app til både iPhone/iPad og Android-enheder. 

Hent læseplanen her

Dagens vers

Dagens vers kan dagsordensættes på menighedsrådets mødedagsorden - læses højt og danne udgangspunkt for samtale om versets betydning for den enkelte eller menigheden.

Hver dag kan du få et citat fra Bibelen i den autoriserede oversættelse i din nyhedsstrøm på Facebook og Twitter eller i din indbakke igennem tjenesten ’Dagens vers’ fra Bibelselskabet. Tilmeld dig Bibelselskabets nyhedsbrev (Vælg "Dagens vers") for at få dagens vers i din indbakke. 

Debat med mening

Danmarks Kirkelige Mediecenter sætter meninger til debat - fordi de mener, at vi bliver bedre af at lytte til andre og hinanden.

På deres hjemmeside: https://www.debatmedmening.dk/ kan man finde oplæg til debat om alt mellem himmel og jord fx Babysalmesang, Diakoni i sognet, Kirke og tro, Et etisk dilemma m.m. og man kan frit bruge oplæggene til en debat- eller temaaften, eller som et punkt på et almindeligt menighedsrådsmøde.

Der er også videoklip på siden, der fx kan bruges i stedet for en foredragsholder til at sætte nye overvejelser i gang.

Refleksioner over digte med tro og kristendom som tema

En metode kan være at alle menighedsrådsmedlemmer på skift og en efter en, medbringer et valgt digt på menighedsrådsmødet. Den der har medbragt digtet læser digtet højt i langsomt tempo.

Derefter gives tid til at hver enkelt kan reflektere over digtet i stilhed en stund. Herefter tages en runde, hvor hver enkelt fortæller kort, hvad der berørte vedkommende i digtet og hvilket ord vedkommende faldt over. De andre lytter blot, mens den der har ordet taler.

Den der har medbragt digtet kan slutte af med at fortælle, hvorfor digtet er valgt. Der er ingen debat eller diskussion, blot aktiv og respektfuld lytning til de forskellige refleksioner, som hver enkelt gør sig ift. det valgte digt.

Øvelsen tager 10 – 20 min.

Forslag til digte

Andre forslag

Der er mange muligheder for at tale om tro og kristendom. Andre eksempler på aktiviteter på menighedsrådsmødet kan være:

  • at starte eller slutte menighedsrådsmødet med en andagt tilrettelagt af menighedsrådsmedlemmerne på skift.
  • at dagsordensætte debat med udgangspunkt i aktuel debat om kirkelige anliggender fra medierne fx Menighedsrådenes blad eller en artikel i Kristeligt Dagblad.